Máy lọc nước Plasma Smart RO

 • Máy Hydrogen 8 cấp

  0 out of 5
  Mã hàng:PL-08-HYDRO
  Số cấp lọc:8 cấp
  Loại tủ:Kính phẳng – cường lực – in 3D
  Xuất xứ RO:RO Dow Made In USA
  Bảo hành:3 năm
  8,100,000 
 • Máy Hydrogen 9 cấp UV

  0 out of 5
  Mã hàng:PL-09-HYDRO-UV
  Số cấp lọc:9 cấp có UV
  Loại tủ:Kính phẳng – cường lực – in 3D
  Xuất xứ RO:RO Dow Made In USA
  Bảo hành:3 năm
  8,750,000 
 • Máy TDS 9 cấp Oxygen

  0 out of 5
  Mã hàng:PL-09-TDS-OXY
  Số cấp lọc:9 cấp hiển thị TDS
  Loại tủ: Có tủ cường lực
  Xuất xứ RO:RO Dow Made In USA
  Bảo hành:3 năm
  7,115,000 
 • Máy TDS 9 cấp Oxygen UV

  0 out of 5
  Mã hàng:PL-09-TDS-OXY-UV
  Số cấp lọc:9 cấp có UV – hiển thị TDS
  Loại tủ: Có tủ cường lực
  Xuất xứ RO:RO Dow Made In USA
  Bảo hành:3 năm
  7,715,000 
 • Máy 9 cấp Oxygen không tủ

  0 out of 5
  Mã hàng:PL-09
  Số cấp lọc:9 cấp
  Kiểu máy: không tủ – lắp đặt dưới tủ bếp
  Xuất xứ RO:RO Dow Made In USA
  Bảo hành:3 năm
  5,520,000 
 • Máy 9 cấp Oxygen UV không tủ

  0 out of 5
  Mã hàng:PL-09-UV
  Số cấp lọc:9 cấp có UV
  Kiểu máy: không tủ – lắp đặt dưới tủ bếp
  Xuất xứ RO:RO Dow Made In USA
  Bảo hành:3 năm
  6,120,000 
 • Máy lọc nước Plasma TC 9 cấp Oxygen UV

  0 out of 5
  Mã hàng:PL-09-OXY-UV
  Số cấp lọc:9 cấp-Có đèn UV
  Loại tủ: Có tủ cường lực
  Xuất xứ RO:RO Dow Made In USA
  Bảo hành:3 năm
  7,199,000 
 • Máy lọc nước Plasma TC 9 cấp Oxygen

  0 out of 5
  Mã hàng:PL-09-OXY
  Số cấp lọc:9 cấp
  Loại tủ: Có tủ cường lực
  Xuất xứ RO:RO Dow Made In USA
  Bảo hành:3 năm

   

  6,599,000